2010

'Moral panic in de zeventiende eeuw' in Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland en Pieter Vos (eds.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu  (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn): 43-50.

2009

Gereformeerde pedagogen en dominees over de seksualiteit van vrouwen in de vroege 17de eeuw’ [Discourse of Dutch Reformed Pedagogues and Ministers about the Sexuality of Women in the Early Seventeenth Century] in: Jan W. Steutel, Doret J. de Ruyter and Siebren Miedema (eds.), De Gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen. Liber Amoricum voor Leendert F. Groenendijk (Zoetermeer: Meinema), 9-25.             

2007

‘The Anti-hero of the Youth: Johannes Torrentius’ in: Leidschrift 22, nr 3. pps. 13-29.

http://www.leidschrift.nl/nl/archief/223-helden-des-vaderlands/the-anti-hero-of-the-youth-johannes-torrentius               

2007

‘Seksuele voorlichting - een gevaar voor jonge mannen in de eerste helft van de zeventiende eeuw?’ [Sex Education- A Danger for Young Men in the early seventeenth century?] in: Jaarboek BNVGOO
edited by Marjoke Rietveld-van Wingerden & Nelleke Bakker (November).

2006

‘The ‘Marlboro Men’ of the Early Seventeenth-Century. Masculine Role Models for Dutch Youths in the Golden Age?’ in: Men and Masculinities 9 (July): 76-94.

2005

(with Leendert Groenendijk) ‘Moral Panic and Holland’s Libertine Youth of the 1650s and 1660s’ in: Journal of Family History 30 (October): 327-346.

2004

(with Leendert Groenendijk) ‘‘Wearing Out a Pair of Fool’s Shoes’. Sexual Advice for Youth in Holland’s Golden Age’ in: Journal of the History of Sexuality 13: 139-156. 

2004

‘Rokende soldaten. Mannelijke rolmodellen voor de jeugd in de vroege zeventiende eeuw?’ in: L.F. Groenendijk & Benjamin B. Roberts (ed.), Losbandige jeugd. Jongeren en moraal in de Nederlanden in de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (Hilversum: Verloren), 53-71. 

2004

 

 

‘Emerging Youth Culture in Early Seventeenth-Century Holland’ in: Antiquity and Modernity:  A Celebration of European History and Heritage in the Olympic Year 2004 Edited by Gregory T. Papanikos & Nicholas C.J. Pappas (Athens), 35-40.

 

2004

 

 

‘Drinking Like a Man. The Paradox of Excessive Drinking for Seventeenth-Century Dutch Youths’ in: Journal of Family History 29: 253-273.

 

Pages