2009

Gereformeerde pedagogen en dominees over de seksualiteit van vrouwen in de vroege 17de eeuw’ [Discourse of Dutch Reformed Pedagogues and Ministers about the Sexuality of Women in the Early Seventeenth Century] in: Jan W. Steutel, Doret J. de Ruyter and Siebren Miedema (eds.), De Gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen. Liber Amoricum voor Leendert F. Groenendijk (Zoetermeer: Meinema), 9-25.             

<< Back