2004

‘Rokende soldaten. Mannelijke rolmodellen voor de jeugd in de vroege zeventiende eeuw?’ in: L.F. Groenendijk & Benjamin B. Roberts (ed.), Losbandige jeugd. Jongeren en moraal in de Nederlanden in de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd (Hilversum: Verloren), 53-71. 

<< Back