2007

‘Seksuele voorlichting - een gevaar voor jonge mannen in de eerste helft van de zeventiende eeuw?’ [Sex Education- A Danger for Young Men in the early seventeenth century?] in: Jaarboek BNVGOO
edited by Marjoke Rietveld-van Wingerden & Nelleke Bakker (November).

<< Back