2010

'Moral panic in de zeventiende eeuw' in Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland en Pieter Vos (eds.), Jong. Mores en sores van jongeren van nu  (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn): 43-50.

<< Back