Seks, Drugs en Rock 'n' Roll in de Gouden Eeuw

Title: 
Seks, Drugs en Rock 'n' Roll in de Gouden Eeuw
Publisher: 
Amsterdam University Press 2014

Dit boek schetst een fascinerend portret van het leven van jonge mannen in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het beschrijft het gedrag van markante figuren zoals Rembrandt - geboren in 1606 - en brengt daarmee de normen en waarden van zijn generatiegenoten tot leven. Seks, Drugs en Rock 'n' Roll in de Gouden Eeuw laat zien dat de jongen mannen van toen nets als nu rebelleerden, en  zich afzetten tegen voorgaande generaties. Ze lieten hun haar groeien, droegen extravagante kleding, rookten, dronken veel te veel, kwamen in aanraking met de stadswacht, gingen vreemd en zongen schunnige liederen. Dit toegankelijk geschreven boek schildert een levendig portret van de jeugdcultuur in de Gouden Eeuw; een tijd waarin de komst van het drukwerk een snelle verspreiding van een virje moraal mogelijk maakte. De opmars van liberaal gedachtegoed en stijgende inkomens creeerden samen een nieuwe generatie bad boys

<< Back