Losbandige jeugd [Wayward Youths]

Title: 
Losbandige Jeugd (in Dutch)
Publisher: 
Verloren Publishers (2004)

Samen met Leendert Groenendijk redigeert Benjamin Roberts een bundel over de bezorgdheid en geklaag over 'de jeugd van tegenwoordig' dat geen eigentijds verschijnsel is. Al veel eerder, tijdens de late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd, waren er opvoeders die zich bezorgd afvroegen, hoe de jeugd op het pad der deugd moest worden gehouden. Met name maakte men zich zorgen over het gedrag van jongens. Die verhuisden vaak al op veertien- of vijftienjarige leeftijd voor studie of een beroepsopleiding naar een verre stad.

Daar konden ze gaan experimenteren met alcohol, tabak, gokspelen en seks. Dergelijk gedrag werd door ouders en moralisten gevreesd vanwege de mogelijk ernstige gevolgen ervan. In deze bundel wordt een impressie gegeven van de mannelijke jeugd, die opgroeide in Nederland tijdens de late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd alsook van de manier waarop moralisten en ouders deze jeugd probeerden te behoeden voor losbandigheid en te motiveren tot een deugdzaam leven.

<< Back