2003

‘Van vrije market naar centraal geregeld. Onderwijs in Leiden, 1574-1795’ in: Leiden. Geschiedenis van een Hollandse stad. II. Edited by R. van Maanen & S. Groenveld (Leiden: Stichting Geschiedschrijving Leiden), 193-202.

<< Back